Sortimentsöversikt 12 36 21 12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer

Riktlinjer för 12 36 21

Produkt

  • Liko/Baxter Lyftselar från Liko/Baxter Lager/beställningsvara

    Lyftsele
  • Guldmann Lyftselar från Guldmann Beställningsvara

    Lyftsele
  • Etac Lyftselar från Etac Beställningsvara

    Lyftsele