Samverkan och upphandling

Minnesanteckningar

Upphandling

Region Norrbotten har skyldighet att upphandla hjälpmedel enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Upphandling sker gemensamt för de tre nordligaste Regionerna (Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen)

För att arbeta fram kravspecifikationer inför en upphandling, finns ett antal sortimentsgrupper med representanter från de olika verksamheterna, både från Region och Kommunerna samt hjälpmedelskonsulenter inom Länsenheten särskilt stöd.

Hjälpmedelskonsulenter från hjälpmedelsverksamheten är sammankallande för dessa grupper.

Hjälpmedel i skolan