Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

Smittskydd

Vaccinationsinsatsen för rekommenderade grupper sker under våren 2024 med tyngdpunkt på april månad.

Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer, utan nedsättning av immunförsvaret, få ett fullständigt skydd av en dos vaccin.

Rekommendationerna för våren 2024 gäller från och med 1 mars.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 (folkhalsomyndigheten.se)