Uppdaterad rekommendation för handläggning av halsfluss

Smittskydd

Rekommendationerna innebär att fler patienter med symptomgivande halsfluss orsakad av grupp A-streptokocker (GAS) kan upptäckas och behandlas.

Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023–2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Läkemedelsverket, rekommendationerna för handläggning av halsfluss i öppenvård.

Rekommendation för handläggning av halsfluss (folkhalsomyndigheten.se)