Vaccination mot bältros och vattkoppor

Smittskydd

Folkhälsomyndigheten har publicerat en ny vägledning om vaccination mot bältros och ett förslag till rekommendation om att införa vaccination mot vattkoppor i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Detta innebär att processen har kommit ett steg vidare men införandet är inte är klart. För bältrosvaccination ska NT-rådet fatta beslut om en sammanvägd rekommendation till regionerna och innan vaccination mot vattkoppor eventuellt kan införas i barnvaccinationsprogrammet måste regeringen ta ställning till remissen från Folkhälsomyndigheten.

Så tills dessa processer är klara gäller samma förfarande som tidigare.

Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros - Folkhälsomyndigheten. (Folkhalsomyndigheten.se) 

Fortsatt process kring införande av nya vaccinationer - Sveriges kommuner och regioner. (skr.se)