Lägesuppdatering kikhosta

Smittskydd

Kikhosta cirkulerar igen på samma nivåer som före perioden med pandemi-restriktioner och att det är viktigt att vaccinationer till spädbarn ges i tid, att vaccination rekommenderas till gravida och att symptom på kikhosta uppmärksammas. 

Särskilt viktigt att spädbarn och gravida i slutet av graviditeten och individer med koppling till spädbarn som har symptom provtas och får bedömning angående tidig behandling. 

Vaccination mot kikhosta (folkhalsomyndigheten.se)