Fortsatta rekommendationer för vaccination mot covid-19

Smittskydd

Folkhälsomyndigheten har beslutat om fortsatta rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller tillsvidare.

Inför höst- och vintersäsong rekommenderas vaccination mot covid-19 till alla personer 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper 18–64 år.

Här framgår vilka diagnoser/tillstånd som bedöms som riskgrupper (folkhalsomyndigheten.se)

Hösten 2024 startar vaccinationsinsatsen i mitten av oktober enligt tidigare beslut.
Samordnad vaccinationsinsats mot covid-19 och influensa i oktober 2024 — (folkhalsomyndigheten.se)

För att skyddet ska kvarstå under hela året rekommenderas dessutom att personer 80 år och äldre, samt personer med omsorgsinsatser i hemmet, att vaccineras med ytterligare en dos vaccin mot covid-19 under våren, cirka 6 månader efter höstdosen.

Mer information om rekommendationerna och vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)