Cirkulation av undersökningshandskar

Material

Under en tid framåt så kommer Länsservice att skicka ut undersökningshandskar (nitril) som ligger i vårt säkerhetslager, detta medför att när ni beställer en modell så kan den bli ersatt av en annan handske som har likvärdiga krav som den ni beställt.

De handskar som skickas ut har samma egenskaper vad gäller AQL och längd som den handske ni beställt, dock kan färgen variera från beställd modell.

Vi gör detta för att vi måste få cirkulation på det säkerhetslager som vi har och för att dessa handskar inte ska hinna bli för gamla.

Vid eventuella frågor lägg ett C2 ärende till Länsservice Material.

Materialbeställning