Analysen Akut multiplex gastrointestinal panel (PANGI) upphör den 21 november 2023

Laboratoriemedicin

Mikrobiologen på Sunderbyn upphör den 21 november med den breda gastrointestinala analysen med vaskod: PANGI  

Mikrobiologen på Sunderbyn upphör inom kort med den breda gastrointestinala analysen med vaskod: PANGI   
Anledningen är att vi har annan likvärdig diagnostik, snabba molekylära metoder som även är mycket billigare. 

Beställ istället Faecesdiagnostik, tarmpatogena bakterier, PCR och odling vaskod: FODL vid misstanke på bakteriell orsak. Analysen omfattar Salmonella, Shigella/EIEC, Campylobacter, EHEC, Yersinia, Vibrio, Plesiomonas och ETEC. 

Vid misstanke på virusorsakad gastroenterit; Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR) vaskod NORO. Analysen omfattar Noro, Sapo, Rota, Adeno och Astrovirus. 

Vid misstanke på antibiotika-associerad och vårdrelaterad diarré; Clostridiodes difficile toxin-gen vaskod Fclost 

Vid misstanke på parasitorsakad diarré skickas prov till Umeå; Parasiter (tarm)