Klamydia

Bakgrund

Urogenital klamydiainfektion är den vanligaste bakteriella STI (Sexually Transmitted Infection) i Sverige och övriga Europa.

Klamydia kan finnas extra-genitalt, till exempel i ögon, dessa fall bör alltid provtas också urogenitalt och handläggas i samråd med venereolog. Smitta kan också överföras i samband med förlossning.

Det vanligaste är att klamydia inte ger några symtom.

När symtom förekommer är miktionssveda och flytning vanligt. Om infektionen inte behandlas kan den leda till allvarliga hälsoproblem, speciellt hos kvinnor. Bland komplikationer efter klamydiainfektion ingår ofrivillig barnlöshet, utomkvedshavandeskap och kronisk buksmärta. Klamydia är den vanligaste orsaken till epididymit hos yngre män.

Klamydia är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

Se information från Smittskydd: Smittskyddsblad och sjukdomsinformation

Utredning

Klamydia diagnostiseras med molekylärbiologisk teknik, NAAT (nukleinsyraamplifiering, till exempel PCR).

Kvinnor: vaginalprov, ibland tillsammans med urinprov.

Män: urinprov.

Det är viktigt att den första portionen urin skickas för undersökning.

Patienter kan själva beställa provtagningskit via Klamydia.se

För att få ett tillförlitligt prov bör det gå minst en vecka efter smittexposition, tidigare vid symtom. Prov taget inom två veckor från smittotillfället kan ge falskt negativt svar.

Behandling

Primär behandling vid klamydiainfektion är tetracyklinpreparat, till exempel doxycyklin 2 tabletter à 100 mg första dagen, därefter 100 mg dagligen i 8 dagar.

Singeldos med 1 g azitromycin skall helt undvikas på grund av ökad risk för resistensutveckling hos M. genitalium.

Till gravida med klamydiainfektion kan doxycyklin ges fram till graviditetsvecka 12, därefter ges amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar. Vid behandling av gravida bör alltid behandlingskontroll göras.

Patienten ska erhålla muntliga och skriftliga föreskrifter angående sexuella kontakter under behandlingstiden.

Patienter med klamydia smittspåras normalt minst 12 månader tillbaka. Smittspårningen sköts bäst centraliserat, av person med vana av sådant arbete.

Se även:

Uppföljning

Patienten kan erbjudas uppföljande kontroll efter cirka fyra veckor. Kontroll med NAAT utförd tidigare än 3-4 veckor efter behandlingen kan ge falskt positivt svar.

Patientinformation