Helicobacter pylori antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod heliak) i första hand, alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Venblod i gelrör med gul propp, kapillärblod i mikrotainerrör med gul propp (gel).

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Testet utförs en gång per vecka. Besvaras kvantitativt.

Referensintervall/Beslutsgräns

<20 U/mL

Indikation

Ulcus ventriculi, ulcus duodenii, gastrit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Enzym immunoassay av IgG-antikroppar.

Metod

Ja

Sökord

Helicobacter pylori, gastrit, ulcus, Ulcus duodenii, Ulcus ventriculi