Leverans och beställning

Inloggning webSesam

För att beställa hjäjpmedel används i första hand webSesam.

Inloggning webSesam

Kontrollera saldo innan beställning

Retur av hjälpmedel
Vid retur ska hjälpmedlen vara rengjorda och ordentligt uppmärkta.
Märkning är extra viktigt när endast ett tillbehör/komponent returneras, så att tillbehöret/komponenten kan tas i retur från rätt individ.
Returblankett finns vid behov att skriva ut för uppmärkning, se nedan

Återlämning/Retur av hjälpmedel utsatt för smitta
Vid retur av hjälpmedel som varit utsatt för smitta ska hjälpmedlet vara väl rengjort och avsmittat enligt verksamhetens gällande hygienrutin. se mer information nedan

Återköp av lagerhållna köpartiklar
Köpartiklar som är lagervara kan åtelämnas till hjälpmedelsverksamheten inom 14 dagar. Varan ska vara oanvänd och i orignalförpackning. Varan sänds i retur tydligt märkt med avsedd returblankett för återköp av lagerhållna artiklar, se nedan.
OBS! Köpartiklar som är beställningsvara återtas ej.

Användarstödets uppgift är att anmäla in nya användare, avanmäla användare som slutat på arbetsplatsen, anmäla in förändringar och kunna grundutbilda nya användare i webSesam.

Vid nyupplägg av flera användare, t ex semestervikarier, kan nedanstående excelfil (underlag för upplägg av flera användare) laddas ned och bifogas i ett C2 -ärende.

De yrkesgrupper som har förskrivningsrätt enligt riktlinjerna och möjlighet att beställa personliga hjälpmedel till patient, ska vara upplagda som webSesamanvändare och använda webSesam vid beställning av hjälpmedel.

På alla arbetsplatser ,där det finns frekventa hjälpmedelsförskrivare, ska det finnas användarstöd i webSesam.

För behörighet vänd dig till användarstödet på din arbetsplats.

Utbildningsmanual  till webSesam finns under utbildningar

Till utbildningar

Vill du låna något från vårt utprovningssortiment eller har frågor, är du välkommen att kontakta någon av oss hjälpmedelskonsulenter på Länsservice.

E-post: hjalpmedelskonsulenter-lansservice@norrbotten.se

De hjälpmedel som finns att låna för utprovning kan antingen hämtas på plats på Länsservice i Boden eller skickas till något av hjälpmedelsförråden ute i länet.
Förskrivaren ansvarar för det lånade hjälpmedlet och att det återlämnas väl rengjort. Utprovningsexemplaren får lånas i högst två veckor.

Beställningsunderlag för aktuellt utprovningssortiment