Beställning och leverans

Inloggning webSesam

För att beställa hjälpmedel används i första hand webSesam.

Inloggning webSesam

Ersättningskedja innebär att det äldsta hjälpmedlet med likvärdig funktion levereras ut i första hand. I de fall den bindande erättningskedjan  inte kan godtas görs förskrivning via blanketten "Förskrivning av hjälpmedel " ( där man markerar att det gäller förskrivning utanför ersättnignskedjan) eller via C2 beställning. 

Retur av hjälpmedel
Vid retur ska hjälpmedlen vara rengjorda och ordentligt uppmärkta.
Märkning är extra viktigt när endast ett tillbehör/komponent returneras, så att tillbehöret/komponenten kan tas i retur från rätt individ.
Returblankett finns vid behov att skriva ut för uppmärkning, se nedan

Återlämning/Retur av hjälpmedel utsatt för smitta
Vid retur av hjälpmedel som varit utsatt för smitta ska hjälpmedlet vara väl rengjort och avsmittat enligt verksamhetens gällande hygienrutin. se mer information nedan

Återköp av lagerhållna köpartiklar
Köpartiklar som är lagervara kan återlämnas till hjälpmedelsverksamheten inom 14 dagar. Varan ska vara oanvänd och i originalförpackning. Varan sänds i retur tydligt märkt med avsedd returblankett för återköp av lagerhållna artiklar, se nedan.
OBS! Köpartiklar som är beställningsvara återtas ej.

De yrkesgrupper som har förskrivningsrätt enligt riktlinjerna och möjlighet att beställa personliga hjälpmedel till patient, ska vara upplagda som webSesamanvändare och använda webSesam vid beställning av hjälpmedel.

På alla arbetsplatser ska det finnas användarstöd i webSesam.

För behörighet vänd dig till användarstödet på din arbetsplats.

Användarstödets uppgift är att anmäla in nya användare, avanmäla användare som slutat på arbetsplatsen, anmäla in förändringar och kunna grundutbilda nya användare i webSesam.

Användarmanual  till webSesam finns under utbildningar. Se länk nedan

Användarmanual webSesam

Datalagret - kommun  Datalagret - Regionen/LOV

Som stöd för uppföljning av förskrivna hjälpmedel kan förskrivaren se registrerade hjälpmedel med hjälp av rapporter i Datalagret.

Respektive förskrivare ansvarar för att uppföljning av förskrivna hjälpmedel 
görs. När överrapportering har gjorts till ny förskrivare övertar den nya förskrivaren uppföljningsansvaret.

När och hur det är lämpligt att göra uppföljning och utvärdering beror på 
vilken typ av hjälpmedel som har förskrivits samt patientens funktionsnedsättning. För personer med skador och sjukdomar med ständigt förändrade 
förutsättningar är regelbunden uppföljning och utvärdering särskilt viktigt. 
Det gäller också när omgivningsfaktorerna har förändrats.