Begäran av ny förskrivare WebSesam

Det här formuläret använder ni när ni behöver behörighet för en ny förskrivare till WebSesam, beställare till verksamheten eller användare till datalagret (fyll då i fält kundnummer med text datalagret).
Alla fält med stjärna är tvingande.

Om personen skall förskriva emot flera kundnummer, kan man skriva in alla kundnummer i fältet "Kundnummer".

Funktionella kakor är avstängda

Funktionen är avstängd eftersom du har valt att inte tillåta funktionella kakor. För att aktivera funktionen behöver du tillåta funktionella kakor.

Hantera kakor