Utbildningsmaterial

Beslutsstödet bygger på den etiska plattformen och riksdagens riktlinjer för prioriteringar och är en systematisk metod för att omsätta dessa till individnivå i samband med hjälpmedelsförskrivning.

Originalet av beslutsstödet har utarbetats av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet. 

Region Norrbotten har valt att använda den version som Region Jönköping och Socialstyrelsen gemensamt anpassat då den även finns som webbutbildning hos Socialstyrelsen.

Till Utbildningen (socialstyrelsen.se)

Vi rekommenderar alla förskrivare att gå webbutbildningen som tar ca 30 minuter att genomföra.

Om ni behöver hjälp att tolka och använda beslutsstödet, kan ni kontakta Hjälpmedelskonsulenterna Särskilt stöd.

Kontakt

 

Förskrivarens ansvar
Du som förskriver hjälpmedel ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket
ansvar och skyldigheter du har som förskrivare av hjälpmedel.
Målet är att patienten ska möta kompetenta förskrivare och patienterna ska känna sig
trygga i förskrivningssituationen.
Socialstyrelsens webbutbildning
Alla förskrivare ska gå igenom Socialstyrelsens webbutbildning. Utbildningen går
du själv igenom på din arbetsplats.
Du hittar utbildningen på vänster sida på Hjälpmedelsportalen:
Utbildningsmaterial / Förskrivning av hjälpmedel / Förskrivning av hjälpmedel –
Socialstyrelsens webbutbildning.
Förskrivarutbildning Norrbotten
Program

 • Region Norrbotten och Norrbottens kommuners ansvar för hjälpmedel.
 • Information hur hjälpmedelsverksamheten är uppbyggd i Norrbottens län.
 • Ditt ansvar som förskrivare av hjälpmedel.
 • Information hur Riktlinjerna och Hjälpmedelsportalen kan vara ett stöd för
  dig i ditt arbete.
 • Hur du hittar stöddokument som kan underlätta förskrivning och beställning
  av hjälpmedel.
 • Genomgång av sortiment-, beställningsunderlag.
 • Genomgång av beställarsystemet webSesam.

Tips för att underlätta beställning av hjälpmedel och minska felaktigheter.

Vid utbildningstillfället har du möjlighet att ta upp egna frågor.

Förskrivarutbildningen erbjuds vår och höst.

Inbjudan till utbildningen läggs ut på Hjälpmedelsportalen.

Önskas en riktad utbildning till enheten tag kontakt med hjälpmedelskonsulent.