Tuberkulos PCR

Laboratoriemedicin

Vid misstanke på aktiv lungtuberkulos hos patienten finns nu en kvalitativ realtidsPCR-metod på Mikrobiologen i Sunderbyn.

Metoden är GeneXpert MTBRIF Ultra som rekommenderas av WHO. Analysen påvisar Mycobacterium tuberculosis-komplexets DNA och mutationer i den gen som leder till rifampicinresistens. 

Viktigt att prov alltid tas parallellt för odling och direktmikroskopi som skickas till Tuberkuloslaboratorium (karolinska.se). Analyseras dagtid vardagar. Metoden är validerad för sputum, men även andra provmaterial kan analyseras. För provtagningsanvisning se Labhandboken, Tuberkulos PCR