Intresserad av forskning

Är du intresserad av forskning och har tankar på forskarutbildning?

I så fall är du välkommen att kontakta oss på Forskningsenheten, så kan vi berätta mer om vad en forskarutbildning innebär och vilka möjligheter som finns inom Region Norrbotten. 

Under din forskarutbildning är du antagen vid ett lärosäte och har handledare som stödjer din utveckling till en självständig forskare. Vi ser helst att du blir antagen vid Luleå Tekniska universitet (LTU) eller Umeå universitet (UmU) och att minst en av handledarna är verksam inom Region Norrbotten. 

För att bli antagen till forskarutbildning krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå innebär:

  • avlagd en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Förutom grundläggande behörighet kan varje lärosäte ställa egna krav på särskild behörighet. Kraven kan skilja sig mellan ämnen/ämnesinriktning och lärosäten. De särskilda behörighetskraven ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och får avse:

  • kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
  • särskild yrkeserfarenhet, och
  • nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.

Mer om särskild behörighet finns på respektive lärosätes hemsidor.

När du etablerat kontakt med en möjlig huvudhandledare och samrått med närmsta chef, verksamhetschef och enhetschef för forskning och utbildning kan du ansöka om predoktoral tjänstgöringstid.

Regionens sökbara forskningsmedel utlyses en gång per år. Ansökningstiden är 1 september - 15 oktober. Löpande medel kan sökas året runt.

Alla ansökningar görs via ansökningssytemet Researchweb.

Har du ytterligare frågor kontakta Forsknings- och utbildningsenheten