Utbildningar och forskningsaktiviteter

Forskningsenheten anordnar återkommande aktiviteter och utbildningar för att inspirera och utveckla regionens medarbetare. Nedan visas kommande aktiviteter.

Aktiviteter 2023


Forskarträffar

Program kommer inom kort


Statistikföreläsningar

Digitala lunchmöten (Zoom) ges regelbundet av statistikernätverket i norra sjukvårdsregionen.

Program  (canvas.umu.se)


Good clinical practice (GCP) utbildningar

Via videolänk
Mer info om GCP-utbildningarna (norrasjukvardsregionforbundet.se)

13 sep. kl. 8.30-16.30 - Grundkurs GCP (preliminär)
22 nov. kl. 8.30-16.30 - Fördjupningskurs GCP


Disputationer

 


Journal club

Önskar du att vi anordnar en Journal Club eller träff för manusgranskning, hör av dig till oss så hjälper vi dig att ordna en sådan aktivitet. 

E-post: ann-charlotte.kassberg@norrbotten.se 

 

En introduktion till enkätverktyget Evasys kan ibland vara bra.

Det finns visserligen en hel del material på regionens Intranät:
Evasys-(intern länk regiopnens intranät)  Se länkarna under Mer hos oss.

Men en visning kan vara på sin plats. Är du intresserad av det, hör av dig till Robert Lundqvist så ser vi vad som kan göras.

E-post: robert.lundqvist@norrbotten.se
Telefon anknytining: 841 42

Under 2023 och 2024 kommer det att ges en serie som just nu har arbetsnamnet "Statistik för forskningsstödjande personal". Inriktningen är inte i första hand statistiska analysmetoder, utan mer kringuppgifter av statistisk natur: 

  • Excel och pivottabeller
  • Hur bygger man upp en bearbetningsbar struktur i datamaterial?
  • Enkäter: konstruktion och analys
  • Diagramkonstruktion
  • Repetition av principer och grundläggande resonemang för statistiska analyser. Vad betyder ett p-värde? Vilka komponenter ingår i ett konfidensintervall?

Serien riktar sig i första hand till personal som har någon slags koppling till klinisk forskning men som inte nödvändigtvis forskar själva. Målet är alltså att ge stöd för uppgifter som utredning, utvärdering och rapportskrivande. Det betyder att det finns andra yrkeskategorier som kan ha nytta av utbildningen, och den är öppen för alla. 

Det blir fem digitala träffar om två timmar, start i oktober 2023 och slut i maj 2024.

Är du intresserad, hör av dig till:
Robert Lundqvist
E-post:robert.lundqvist@norrbotten.se

Mer information om vad detta innebär, finns på regionens intranät.

Excel - pivottabeller (intern länk, regionens intranät)

I norra sjukvårdsregionen samarbetar statistikerna i regionerna och vid Registercentrum Norr i Umeå kring en serie lunchpass som gått de senaste åren.

Mer om både kommande och tidigare pass, länkar till inspelningar och annat material finns på Forum Norrs statistikernätverk. (canvas.umu.se)

Utbildningar i Good Clinical Practice (GCP) ges fortlöpande som del av Forum Norrs verksamhet, se Forum Norrs utbildningssida. (kliniskastudier.se)