Metodstöd

En del av det stöd som FoU-enheten ger handlar om metoder och verktyg. Statistik är ett område, biblioteksresurser ett annat.

Några vanliga frågor:

 • Vad passar bäst för bearbetningarna i mitt projekt, SPSS eller Excel?
 • Hur får jag användare i EvaSys, regionens enkätsystem?
 • Finns det verktyg för hantering av referenser?

Biblioteksfrågor kan förstås riktas till Medicinska e-biblioteket, men du kan också kontakta FoU-enhetens statistiker som ibland kan hjälpa till med lättare frågor.

E-post: robert.lundqvist@norrbotten.se 

Statistiska frågor av olika slag kan riktas till enhetens statistiker. Där är det inte något krav att det ska handla om forskningsrelaterade frågor, utan det kan lika gärna vara frågor i verksamheterna.

Statistiska frågor?

Anställda inom Region Norrbotten kan få hjälp med allehanda statistiska frågor. Det finns ingen egentlig avgränsning av frågorna, utan tycker du att dina funderingar har med statistik att göra är du välkommen att höra av dig, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vad kan du få hjälp med?

Många inom Region Norrbotten arbetar med statistik på ett eller annat sätt. Det kan handla om rutinmässig verksamhetsuppföljning, utredningar, forskning m.m. Det uppkommer emellanåt frågeställningar kring statistiska frågeställningar där det kan finnas anledning att ta hjälp. I vilka slags frågeställningar är det du kan räkna med att få hjälp från FoU-enheten? Det finns ingen enkel avgränsning, men här följer några vanliga frågor:

 • Hur få till en viss typ av diagram i Excel?
 • Hur många måste man ta med i studie för att resultatet ska vara statistiskt säkert?
 • I mitt projekt ska jag granska journaler för en viss patientgrupp. Kan jag få fram uppgifter om vilka patienter som ingår i gruppen?
 • Går det att räkna ut ålder på personer utifrån uppgifter om personnummer?
 • Hur ska material läggas upp? Och i vilket system, Excel eller SPSS?
 • Ska enkäter göras som pappersenkäter eller webbenkät?

Detta kan ta sig olika former, och de kanske vanligaste är följande:

 • Hjälp med direkt bearbetning av datamaterial
 • Handledning i användningen av någon slags rutin
 • Rådgivning inför arbete med insamling eller bearbetning av data
 • Utbildningsinsatser

Kontaktuppgifter:

Robert Lundqvist
E-post: robert.lundqvist@norrbotten.se  
Anknytning: 841 42
Tel: 0920-28 41 42
Rum E403 i Regionhuset.

SPSS på dator i regionens nätverk

Vi har i regionen möjlighet att använda statistikprogrammet SPSS. Licensen tillåter ett visst antal samtidiga användare. Programmet är installerat så att det förutom ett baspaket finns några moduler som gör det möjligt att göra mer specifika analyser och bearbetningar.

Vill du få den nätverksversionen installerad på din dator kan du göra det själv genom att gå till IT Självservice. Det finns flera vägar, men den kanske enklaste är följande:

 • Gå till Service & stöd i huvudmenyn på Insidan
 • Klicka på IT/MT direkt
 • Klicka på Din arbetsplats
 • Gå till rubriken Applikationer
 • Klicka på länk för IT Självservice, klicka dig fram till beställning av applikation
 • Sök SPSS på raden för Filtrera
 • Beställ

Sedan tar det en kort stund innan programmet är installerat. Det kan vara bra att logga ut or datorn och logga in igen.

Kostnaden för licensen bärs av Utvecklingsavdelningen, så det utgår ingen kostnad för dig som användare.

Programmet går även att köra utanför nätverket på bärbar region-dator, då med så kallad VPN-uppkoppling.

SPSS - lokal installation på privat dator

Anställda inom regionen har tillgång till statistikprogrammet SPSS genom en nätverkslicens. Programmet installeras då så att det blir körbart på maskiner som är inkopplade i regionens nätverk. Ett alternativ som innebär lokal installation på privat dator kan fungera för anställda som samtidigt är doktorander eller som går en kurs vid Luleå tekniska universitet eller annat lärosäte. Det går inte att installera den studentlicensen på region-dator.

Mer information om hur man får tillgång till programmet från LTU hittar du via ltus webbplats

LTU.se

Anställd eller studerande vid UmU ska ha tillgång till programmet på ett motsvarande sätt.

Manual UMU

Ett annat alternativ är att installera en demoversion som kan användas en kortare tid.

SPSS demoversion för tillfällig installation på egen dator

En viktig del i forskningsarbete är att se till att material är bearbetningsbart, att variabler och koder är dokumenterade och begripliga. Tillsammans med statistiker i norra sjukvårdsregionen ges någorlunda regelbundet en kort utbildning på det temat.

Alla utbildningstillfällen finns via Umu.se-  universitets webbplats.

Utbildningstillfällen UmU

Inriktningen är där att visa på och ge tillfälle för deltagarna att bekanta sig med verktyg för att underlätta arbetet med att få ordning på material.

Det material som använts i den utbildningen tidigare finns länkat till höger på denna sida.

Vill du ha hjälp med "ordning och reda" vid sidan av denna utbildning är du välkommen att kontakta Robert Lundqvist.

SPSS - några demofilmer - finns otextade demofilmer som hittas via regionens intranät under Rubriken Mer hos oss

Hantering av data

(intern länk, regionens intranät)

EvaSys - enkätverktyg

Vi har tillgång till enkätverktyget EvaSys. Med det kan man skapa enkäter som antingen distribueras i form av papper som sedan skannas in, eller som webbenkäter. Förkunskaper: inga.

Se mer: Enkätverktyg - EvaSys (intern länk, regionens intranät)

Excel-utbildning - pivottabeller

Du som har funderat på hur du ska få fram tabeller och diagram från enkäter, uttag från kvalitetsregister m m har möjlighet att få en kort utbildning i Excel. Det finns nämligen en del smarta funktioner för sammanställning av data i tabeller och diagram, framför allt det som kallas pivottabeller. Mycket kraftfullt och smidigt, och dessutom har den som lärt sig handgreppen för pivottabellerna lärt sig en hel del generella färdigheter som kan komma till användning i andra system, till exempel SPSS.

Se mer: Excel - pivottabeller. (intern länk, regionens intranät)

Utbildningar och seminarier i norra sjukvårdsregionen

Statistikerna i norra sjukvårdsregionen med Forum Norr som samlingspunkt samarbetar om en del utbildningar och seminarier. De ges som lunchföreläsningar, kl 12-13. Mer information finns på Statistikernätverket Forum Norr.

Forum Norr (kliniskastudier.se)

Statistikernätverket Forum Norr (umu.se).

Office-utbildningar: Word, Excel, PowerPoint, Access

Frågan om det finns någon allmän utbildning i något av Microsoft Office-programmen dyker upp emellanåt. Sådana förfrågningar kan i regel inte hanteras inom FoU-enhetens verksamhet. En möjlighet är att vända sig till extern utbildare.

Statistik

Diagram - statistikens bilder
Wallgren, A. & Wallgren, B.
Norstedts Juridik

En kort och redig skrift med bra råd för utformning av många slags diagram med standardprogram som Excel.

Introduktion till medicinsk statistik
Bring, J. & Taube, O.
Studentlitteratur

En bra bok med inriktning på statistik, inte på körning av program. Senaste versionen har dock stöd för ett program kallat R, men det är inget man måste ha. Första upplagan är nästan bättre.

Praktisk statistik för medicin och hälsa
Björk, J.
Liber

Bra allmän bok, rekommenderas före boken av Bring & Taube.

SPSS steg för steg
Wahlgren, L
Studentlitteratur

Bra sammanställning av hur man kör SPSS. Betoningen ligger på handhavandet av programmet, inte på statistikteori.

SPSS syntax - a beginner's guide
Collier, J.
SAGE

Kanske inte den mest moderna boken, men för beskrivningen av de grundläggande metoderna är den väldigt bra.

Data i forskningsprocessen - del av SND:s webbplats (snd.gu.se)
Svensk nationell datatjänst

How To Read a Paper
Greenhalgh, T.
Wiley-Blackwell

Att strukturera och dokumentera forskningsprojekt, Läkartidningen nr 8, 2013
Eloranta, E. med flera

En kort artikel med många bra råd om struktur, namngivning av filer, namn på variabler med mera.

Data Organization in Spreadsheets, (tandfonline.com) The American Statistician, 2018, 72(1), 2-10
Broman, K. W. & Woo, K. H.

En artikel  med råd för den som vill använda Excel eller motsvarande och ändå få ordning på namgivning av variabler, mata in datum m m. Även en del råd om vad man inte bör göra.

  

 

 

 

RefWorks - installation 

Som forskare och anställd vid Region Norrbotten har du tillgång till RefWorks, ett webbaserat system för hantering av referenser. En finess med det systemet är att du lätt kan komma åt dina referenser även från datorer utanför Region Norrbotten.

För att komma igång med RefWorks måste du skapa ett konto. Hur det går till beskrivs på Medicinska e-biblioteket, se länkar under rubriken Skriva.

Systemet fungerar fristående för att spara referenser, men den stora poängen är när du kopplar ihop det finns en tillägg till Word kallat Write-N-Cite som gör att man lättare kan få in referenser i Word. Den kan installeras på regiondator genom begäran på IT Självservice. (Intranät -regionanställda) En annan ingång dit är

 • Service & stöd längst upp till vänster på Insidan
 • IT/MT Direkt
 • Din arbetsplats
 • Under rubriken Applikationer, klicka på länken till IT Självservice
 • I högermenyn, klicka på Beställ följt av Applikation
 • I de sökrutor som ges där, skriv in "write"
 • När Write-N-Cite listats, bocka för detta och beställ.

Det är också så att du kan använda Write-N-Cite på dator hemma, nedladdning och installation av det tillägget brukar inte vara något problem.

Har du frågor kring RefWorks, enklare frågor kanske kan besvaras av mig (Robert). Svårare frågor skickas dock vidare till Medicinska e-biblioteket.

Andra system för referenshantering

Om du inte vill använda RefWorks finns det andra system, till exempel EndNote. För det programmet har regionen enstaka licenser till en lite äldre version som ändå fungerar bra.

Det finns även fria system, exempelvis Zotero eller BiBTeX. Det är fritt fram att använda dessa, men det kan bli krångligt och det är inte heller system du kan räkna med att få hjälp med av bibliotekarie.