Hygienombud

Hygienombudets roll är att fungera som en resursperson i vårdhygieniska frågor och delge kunskap till kollegor på arbetsplatsen.

Du är Vårdhygiens ombud och ska tillsammans med enhetschefen arbeta för att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner på enheten.

Under basala hygienrutiner finns verktyg/material som kan användas för dig som hygienombud i verksamheternas vårdhygieniska förbättringsarbete.

Basala hygienrutiner

Uppdragsbeskrivning (pdf)

Digitala utbildningar inom Vårdhygien - Region Norrbotten

E-utbildningar för personal inom kommuner samt andra aktörer. Utbildning för blivande hygienobservatörer (ombud), utbildning i spol- och diskdesinfektorer och Basala hygienrutiner. 

Teamsträffar för Hygienombud startar 29 februari.

Syftet med forum är information och stöd till er Hygienombud i kommunal verksamhet. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan arbeta smittförebyggande i kommunal verksamhet.

  • Träffarna ger möjlighet att dela med sig av hur arbetet går i dag.
  • Möjlighet att fråga Vårdhygien och kollegor
  • Få inspiration av kollegor från liknande verksamhet
  • Tillfälle att lära av varandra. Tips och idéer.
  • Vårdhygien erbjuder information kring olika teman, det kan vara ett tema som ni önskar att vi pratar om. Exempelvis vad gör ni när kollegor inte följer hygienriktlinjer, förråd och tvätt hantering, utbrott av smitta bland brukare och personal, vinterkräksjuka, det finns som ni ser mycket vi kan resonera kring.

Den här omgången med forum informerar Vårdhygien om vårdrelaterade infektioner i kommunal verksamhet med aktuell statistik. Antibiotikaresistens. Vi samtalar kring hur det går för er och hur planen ser ut för att komma framåt i det vårdhygieniska arbetet.

Du som Hygienombud loggar in på ett teamsmöte som passar dig under månaden. Alla datum har samma innehåll.

29 februari
Hemtjänst och Personlig assistans
Klockan: 13.00–15.00

7 mars
SÄBO och Gruppboende LSS
Klockan: 13.00–15.00

14 mars
Hemtjänst och personlig assistans
Klockan: 13.00–15.00

4 april
SÄBO och Gruppboende LSS
Klockan: 13.00–15.00

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 314 673 576 731
Lösenord: qT6hu6

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@vc.norrbotten.se

videokonferens-ID: 128 823 248 2

Alternativa VTC-instruktioner

Region Norrbotten

Läs mer | Mötesalternativ

Vänligen Margareta och Yvonne Vårdhygien Region Norrbotten
E-post:  vardhygien@norrbotten.se