Hygienombud

Hygienombudets roll är att fungera som en resursperson i vårdhygieniska frågor och delge kunskap till kollegor på arbetsplatsen.

Du är Vårdhygiens ombud och ska tillsammans med enhetschefen arbeta för att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner på enheten.

Under basala hygienrutiner finns verktyg/material som kan användas för dig som hygienombud i verksamheternas vårdhygieniska förbättringsarbete.

Basala hygienrutiner

Uppdragsbeskrivning (pdf)

Digitala utbildningar inom Vårdhygien - Region Norrbotten

E-utbildningar för personal inom kommuner samt andra aktörer. Utbildning för blivande hygienobservatörer (ombud), utbildning i spol- och diskdesinfektorer och Basala hygienrutiner. 

Teamsträffar för Hygienombud 6 - 29 maj

Den här omgången med forum informerar Vårdhygien om Riskfaktorer i kommunal verksamhet. Vi samtalar kring hur det går för er och hur planen ser ut för att komma framåt i det vårdhygieniska arbetet.

Du som Hygienombud loggar in på ett teamsmöte som passar dig under månaden. Alla datum har samma innehåll.

Obs ! Alla datum har samma teamslänk.

Anslut till mötet

6 maj
SÄBO och Gruppboende
Klockan: 13.00–15.00

15 maj
Hemtjänst och Personlig assistans
Klockan: 13.00–15.00

22 maj
SÄBO och Gruppboende
Klockan: 13.00–15.00

29 maj
Hemtjänst och Personlig assistans.
Klockan: 13.00–15.00

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 321 269 190 15
Lösenord: kHzJiK

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@vc.norrbotten.se

videokonferens-ID: 121 948 227 8

Alternativa VTC-instruktioner

Region Norrbotten

Läs mer | Mötesalternativ