Basala hygienrutiner

På denna sida finns verktyg/material som kan användas av linjechefer och medarbetare i verksamheternas vårdhygieniska förbättringsarbete.

Vårdhygiens roll är att hjälpa och stödja verksamheterna i arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Vi prioriterar övergripande strategier för att stödja chefer på olika nivåer.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg- anvisning

Basala hygienrutiner i vård och omsorg-Socialstyrelsen

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa.

Inloggning krävs för att genomgå utbildningen som består av 5 moduler + kunskapstest och utvärdering

Digitala utbildningar inom Vårdhygien - Region Norrbotten

E-utbildningar för personal inom kommuner samt andra aktörer. Utbildning för blivande hygienobservatörer (ombud), utbildning i spol- och diskdesinfektorer och Basala hygienrutiner. 

Digitala utbildningar inom Vårdhygien -  Region Stockholm.

De digitala utbildningarna Basala hygienrutiner och Desinfektionsguiden är endast öppna för Vårdhygien Stockholms avtalskunder. 

För kunder som inte har avtal med Vårdhygien Stockholm finns möjlighet att teckna en prenumeration på utbildningarna. Inloggning sker därefter via kod. Prenumeration kan enbart tecknas av enheter, arbetsplatser, företag et cetera - ej av enskilda personer.

Basic hygiene routines in healthcare and care (socialstyrelsen.se)

Denna utbildning är på engelska och kommer att lära dig varför, när och hur du ska följa de grundläggande hygienrutinerna och använda personlig skyddsutrustning. Utbildningen består av en introduktionsfilm, sex allmänna kapitel om regler, en sammanfattning och fyra specialkapitel om hur du kan tillämpa de grundläggande hygienrutinerna i olika situationer. Slutligen finns det ett kunskapstest. Om du vill ta ett kursdiplom behöver du logga in på den svenska utbildningsportalen och delta i utbildningen där.

Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion (socialstyrelsen.se)

Den här utbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete utför personlig assistans  

Antibiotikasmart.se

Antibiotikasmart - ger kunskaper om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antiobiotikabehandling