Restnoterade läkemedel

För receptläkemedel får man vanligen lösa situationerna när de uppkommer. Tillgången på läkemedel kan variera från en dag till en annan. Det medför att generell information som skapar värde för patienter och förskrivare är svår att ge.

Sil Online kan du söka information om restnoterade förpackningar och tillgängliga alternativ. 

Aktuellt lagersaldo på ett visst apotek för respektive läkemedel finns i FASS.se. Observera att bara för att ett läkemedel inte finns i lager behöver det inte betyda att läkemedlet är restnoterat. Ofta beror det på att just det apoteket har valt att inte lagerföra varan.

Apoteken kan ta reda på vilka förpackningar som vid ett specifikt tillfälle går att få tag på. 

Läkemedel med särskilt tillstånd att expedieras på recept när regionövergripande generell licens finns.

För läkemedel som rekvireras till läkemedelsförråd, se intern sida för information om preparatval.