Vaginalcytologi - vätskebaserad teknik (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.

Vanligaste provtyperna i VAS
TREPOV treportionsprov
TREHPV treportionsprov med HPV-analys
TREGCK treportionsprov med reflextest HPV-analys.

Övriga provtyper i VAS

CERVBR Cervixbrush
CERHPV Cervixbrush med HPV-analys
VAGINA Enbart vaginalt
VAGHPV Enbart vaginalt med HPV-analys
ÖVRGYN Övrig gyncytologi
ÖVGHPV Övrig gyncytologi med HPV-analys

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och datum för sista mens) samt uppgifter om eventuell behandling som patienten fått före provtagningen.

På indicerade vaginalcytologiska prover kan man beställa samtidig testning av HPV-status.

För redan inskickade prover kan kompletterande HPV m-RNA test efterbeställas inom 8 veckor efter provtagningsdatum.

Provtagning

Provet tas före annan gynekologisk undersökning.

Rekommenderas att provet inte tas under pågående menstruation

Tillbehör: Plastspatel (2 st), cervixborste och burk med fixeringsvätska PreservCyt® solution.

En provbehållare räcker för en patient, d.v.s. två eller fler provfraktioner från en kvinna blandas i en och samma provbehållare.

Utförande: Obs! Fixeringsmedlet PreservCyt® består till 50 % av metanol och fixerar cellerna mycket snabbt. Därför är det viktigt att göra provöverföringen så snart som plastspateln respektive borsten förts ner i fixeringsmedlet. I annat fall kommer cellerna att fixeras till borste och spatel istället för att lösgöras till vätskan.

Cellerna överförs från borste och spatel till fixeringsvätskan genom omrörning (= provöverföring) enligt nedan.

Provet tas före palpation och lokal behandling. Spekulum får inte användas med glidmedel, men kan fuktas med koksaltlösning.

Provet ska innehålla material från portio och endocervix. Eventuellt kan ytterligare material tas från vagina (fornix).

1. Ta provet med plastpatel (ej träpatel som absorberar celler). Rotera spateln 360 grader för provtagning av bakre fornix.

2. Överför cellerna direkt från plastspateln till fixeringsvätskan genom att vispa runt i fixeringsmedlet PreservCyt® tio varv.

Vänd på spateln, undvik att fixeringsmedlet kommer i kontakt med slemhinnan, eller ta en ny och gör samma sak för provtagning av portio. Upprepa punkt 2.

3. Ta prov från endocervix med cytobrush. Efter det att borsten blivit införd, rotera ett halvt varv till ett varv i en riktning. Mer rotation än så, ger inte fler celler, men riskerar däremot att orsaka blödning.

Skruva på provbehållarens lock och dra så att lockets och burkens svarta markering möts eller överlappar en aning.

Provhantering

Fixering
Cellmaterialet fixeras i burkens vätska

Förvaring och transport
Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Snabbsvar lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid utvidgad analys eller extern konsultation.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att:

- Cellmaterialet är tillräckligt.
- Endocervikala celler finns representerade i provet.

Metod

Cervixcytologi, vätskebaserad teknik..

Ackrediterad

Nej

Sökord

Vaginalcytologi, vagina, vätskebaserad, cervix, gynekologiskt cellprov, treportionsprov, cervixbrush