HPV primärscreen indicerad (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss. 

Provtyp i VAS: CERHPV (Cervixbrush med HPV-analys) 

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

För redan inskickade prover kan kompletterande HPV m-RNA test efterbeställas inom 8 veckor efter provtagningsdatum.

Kontakta laboratoriet om ytterligare typning önskas utöver de 14 högrisktyper som ingår i testet.

Provtagning

Provet tas före annan gynekologisk undersökning.

Rekommenderas att provet inte tas under pågående menstruation

Tillbehör: Cervixborste och burk med fixeringsvätska PreservCyt® solution.

Utförande: Obs! Fixeringsmedlet PreservCyt® består till 50 % av metanol och fixerar cellerna mycket snabbt. Därför är det viktigt att göra provöverföringen så snart som borsten förts ner i fixeringsmedlet. I annat fall kommer cellerna att fixeras till borste och spatel istället för att lösgöras till vätskan.

Cellerna överförs från borste till fixeringsvätskan genom omrörning (= provöverföring) enligt nedan.

Provet tas före palpation och lokal behandling. Spekulum får inte användas med glidmedel, men kan fuktas med koksaltlösning.

Ta prov från endocervix med cytobrush. Efter det att borsten blivit införd, rotera ett halvt varv till ett varv i en riktning. Mer rotation än så, ger inte fler celler, men riskerar däremot att orsaka blödning.

Snurra och pressa borsten mot botten av burken för att få loss ytterligare cellmaterial. Kasta borsten. Skruva på provbehållarens lock.

Provhantering

Fixering
Cellmaterialet fixeras i burkens vätska.

Förvaring och transport
Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Normalsvar lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Svarstext:

HPV primärscreen: Högrisk HPV PÅVISAD/ ej påvisad. 

HPV indicerad cytologi: Högrisk HPV PÅVISAD/ ej påvisad.

Genotypning: HPV typ 16 PÅVISAD/ ej påvisad, HPV typ 18/45 PÅVISAD/ ej påvisad.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram. Pågående infektion med vissa högrisktyper av HPV är första steget i en rad av cellförändringar som kan leda till cervixcancer. Hos en stor andel av cervixcancerfallen återfinns de två vanligaste typerna av HPV, typ 16 och typ 18. Flera andra genotyper av HPV är också förknippade med en hög cancerrisk (typ 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68). Dessa kallas för hög-risk HPV. Merparten av HPV-infektionerna är dock ofarliga och relativt snabbt övergående. Analysen för HPV är en mycket känslig och specifik metod för påvisande av virus i vävnaden. Testet används vid primärscreening (hälsokontroll) för att upptäcka förstadium till livmodershalscancer. Testet används också för analys av HPV vid vaginalcytologi / indicerad cytologi (uppföljningsprov) och utförs då på alla cervixprover efter påvisad cellatypi. För mer information, se även anvisning ”Vaginalcytologi, vätskebaserad”.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att:
- Cellmaterialet är tillräckligt.
- Endocervikala celler finns representerade i provet.

Metod

Cervixcytologi, vätskebaserad teknik. Cervixcytologi, vätskebaserad teknik. HPV-analysen är baserad på Target capture, TMA med HPA-detektion. TMA=Transcription Mediated Amplification, HPA=Hybridization Protection Assay.

Ackrediterad

Nej

Sökord

HPV, Vaginalcytologi, vätskebaserad, cervix, gynekologiskt cellprov, treportionsprov, cervixbrush, HPV, högrisk HPV