Cystvätska (cytologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS:

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

Provtagning

Vätska från t.ex. bröst, thyroidea eller hals.

Tillbehör: Objektglas med mattrand, slipat utstryksglas, rör (plastflaska vid större utvunnen mängd) samt punktionsinstrument.

Utförande: Det aspirerade materialet utblåses på ett objektglas med mattrand märkt med patientens 10-siffriga personnummer, namn eller initialer. Använd blyertspenna. Materialet utstryks sedan med ett slipat glas. Låt glasen lufttorka. Vid rikligt utbyte: Skicka hela den erhållna vätskemängden ofixerad i rör alt. plastflaska märkt med patientens 10-siffriga personnummer, namn eller initialer till laboratoriet. Vid användning av spruta kan denna förslutas och skickas in. Förvaras i kylskåp i väntan på transport till cytologen.

Provhantering

Fixering
Ingen fixering

Förvaring och transport
Förvaras i kylskåp. Kontrollera att burkarna är ordentlig stängda så att de håller tätt. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att provet behandlas på rätt sätt. Låt stå i kylskåp i väntan på transport till cytologlabbet.

Metod

Cytologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Cysta, cystvätska