Myeloperoxidas antikroppar

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk immunologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå 

MPO ANCA-antikroppar
Provtagningsanvisning

Se även ANCA-antikroppar, Proteinas 3-antikroppar.

Sökord

myeloperoxidas-antikropp ANCA anti-MPO autoantikropp P-ANCA vaskulit