Epstein-Barr virus (EBV)-antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss. Rekommenderad metod EBV-serologi (VAS-kod: EBV).

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss används mikrobiologens pappersremiss (innebär en extra kostnad).

VAS-kod monoak skapar beställning av snabbtest för heterofila antikroppar, och utförs på Mikrobiologen SY. Kompletteras alltid med specifik EBV-serologi.

VAS-kod monnuQ skapar beställning av snabbtest för heterofila antikroppar, och utförs på samtliga länslab men kompletteras EJ med specifik EBV-serologi.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur. Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Samtliga prover analyseras för förekomst av EBNA IgG, EBV VCA IgG- och IgM. Klinisk tolkning bifogas svaren. Analyseras måndag till fredag. Akut analys kan i vissa fall utföras vardagar kontorstid på begäran men endast efter kontakt med laboratoriet.
Heterofila antikroppar är ett komplement till EBV-serologi och utförs på samtliga länslaboratorier och analyseras alla dagar i veckan (se ovan under Remiss angående beställningsrutiner).

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisad/Ej påvisad

Indikation

Primär EBV-infektion (monukleos, körtelfeber). Feberutredning. Påvisande av latent EBV-infektion vid transplantationsutredning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

EBV VCA/EBNA; korsreaktivitet, framförallt IgM, gentemot andra virus i herpesgruppen (till exempel CMV). Frågeställning reaktiverad EBV bör analyseras med EBV DNA (PCR, Viruslab Umeå). Vid kvarstående frågeställning aktuell EBV-infektion kan labläkare kontaktas för eventuella kompletteringar.

Heterofila antikroppar; otillräcklig sensitivitet hos framförallt barn. Ospecifik reaktivitet avseende EBV kan föreligga vid flera såväl infektiösa som icke infektiösa tillstånd

Metod

Antikroppspåvisning genom immunoassay med chemiluminiscensindikator (EBV VCA, EBNA)

Antikroppspåvisning genom immunkromatografi (heterofila antikroppar)

Ackrediterad

Nej

Sökord

EBV, Epstein Barr virus, herpesvirus, heterofila antikroppar, mononukleos, monospot, monoak, monnuQ, kissing disease, körtelfeber