Bursa, odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: odling ange provmaterial bursa-vätska och provlokalisation) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Vid bursapunktion desinfekteras huden med klorhexidinsprit. Sterila handskar används vid punktionen. Spruta ned 2 mL i ett sterilt heparinrör art. nr. 11185.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör utan gel, mörkblå, 5/4ml med Na-Heparin
      Art.nr: 11185

Provhantering

Prov bör transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Kylförvaring innan transport.

Svarsrutiner

Negativa besvaras efter 2 arbetsdagar. Positiva besvaras i allmänhet efter 2 arbetsdagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstänkt bakteriell infektion i bursa/slemsäck

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Odling

Ackrediterad

Nej

Sökord

Bursit, slemsäcksinflammation, olekranonbursit, prepatellärbursit, odling