Ascites, odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: ODLING ange provmaterial ascites/bukvätska) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss. Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod MIKRO).

Provtagning

Noggrann desinfektion – lufttorka. Aspiration med spruta. Vid snabb transport till laboratorium (<1 dygn): Spruta ned om möjligt minst 10 ml i ett sterilt (eller två sterila) plaströr med skruvlock, art. nr. 16580.

Vid lång transporttid (>1 dygn): Spruta ned i aerob och anaerob blododlingsflaska, ca 3-10mL per flaska.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Sterila rör med ascitesvätska förvaras i kyl innan transport. Ascitesvätska sprutad i blododlingsflaska förvaras i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Positiva telefonsvaras vid växt. Negativa odlingar slutbesvaras efter 5 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstänkt bakteriell peritonit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Anrikningen i blododlingsflaska innebär att ett fåtal bakterier från infektionshärden kan detekteras men även en risk att bakterier som kontaminerat provet vid provtagningen kan tillväxa.

Metod

Odling

Ackrediterad

Ja

Sökord

Ascites, ODLING, MIKRO, bakteriell peritonit, bukvätska, laparocentes, levercirrhos, punktat, sterilt punktat