hCG och beta Humant koriogonadotropin och beta S-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn och Gällivare

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: HCG) alt pappersremiss.

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel, art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Hållbart: Gelrör: 2 dygn i kyl.
Avhällt serum: 12 månader i frys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Icke-gravida:   <5 IE/L

Gravida:

Graviditetsvecka 2.5:e-97.5:e percentil
1-10 202-231000
11-15 22536-234990
16-22 8007-50064
23-40 1600-49413

 

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vissa typer av antikroppar i patientprov kan störa analysen, till exempel heterofila antikroppar och human anti-mouse antibodies (HAMA). Interferens kan misstänkas om uppmätt koncentration inte stämmer med den kliniska bilden.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja

Sökord

HCG +beta, choriongonadotropin, extrauterin-graviditet, gonader, graviditetstest, gravtest, koriongonadotropin, mola-hydatidosa, ovarietumör, testikeltumör, trofoblasttumör