SR (Erytrocyternas sänkningsreaktion), vB-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå.
Maskin-SR endast Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: SR, SRsy) alt pappersremiss
SR = manuell SR
SRsy = maskin-SR

Provtagning

Manuell SR
Blod tas med Seditainer-vakuumrör (art. nr. 12250) innehållande citrat. Röret ska fyllas helt. Blanda omsorgsfullt, 5-10 gånger, gärna på provtagningsvagga.

OBS! Seditainer-vakuumrör för manuell sänka slutar tillverkas 1 april 2023. När rör ej längre går att beställa, utföres istället maskin-SR på EDTA-rör.

Maskin-SR (endast Sunderbyn)

Venblod i EDTA-rör (3 mL) art. nr 12131. Röret ska fyllas helt. Obs mikrotainer-rör räcker inte. 6 mL rör kan ej användas.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör SR, svart, 5,2 ml
   Art.nr: 12250

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
   Art.nr: 12131

Provhantering

Hållbart 24 timmar i kyla (manuell SR) respektive 30 timmar i kyla (maskin-SR)

Provet ska rumstempereras 15 minuter före analys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Män:

 <50 år  <13 mm/h
 >50 år  <20 mm/h

 

Kvinnor:

 <50 år  <21 mm/h
 >50 år  <30 mm/h

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Manuell SR

 • Ej rumstempererad
 • Ej rätt förhållande citrat - blod. Röret skall vara helt fyllt
 • Dålig blandning
 • Hög lipidhalt
 • Köldagglutininer

Maskin-SR

 • Luftbubblor
 • Slöjor
 • Köldagglutininer
 • Hög lipidhalt

Metod

Sänkningsreaktion enligt Westergren (med manuell respektive helautomatiserad avläsning). Korrelationen mellan de två metoderna är mycket god och värdena är jämförbara med varandra.

Ackrediterad

Nej

Sökord

sänka, SR, SRsy