Protrombinkomplex, P, kP-, PK

Utförande laboratorium

Klin. kem. lab. Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: PK) alt. pappersremiss

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör, art. nr. 15242. För provtagning ur PVK, SVK och CVK, se vårdhandboken.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Kapillärblod, mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850. Röret ska fyllas med minst 250 µL.
Venprovtagning är att föredra framför kapillärprovtagning, som alltid medför risk för tillblandning av vävnadsvätska.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör koagulation, ljusblå, 5/2,7ml med Na-citrat
   Art.nr: 15242

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
   Art.nr: 21850

  • Provpåse biol. prov UN3373 180x260mm
   Art.nr: 13311

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22 °C vid 2400 x g alt 2 x 10 min vid 2000 x g (se nedan).

Helblod kan skickas/transporteras om provet anländer till laboratoriet inom 24 timmar. Överstiger tiden till ankomst 24 timmar ska provet centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Vid pipettering ska 1 cm plasma ovanför blodkropparna lämnas. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Ska transporteras i rumstemperatur, men transport i kyla accepteras. Om provet skickas i kyltransport ska provröret placeras i en provpåse (art. nr. 13311). 

Hållbarhet: 24 timmar i rumstemperatur (helblod och avhälld plasma). Ska ej förvaras i kylskåp.
2 veckor i frys (avhälld plasma).

Frysta prover tinas snabbt på värmeblock 37°C och blandas innan de omgående analyseras. Kapillärblod, mikrotainer med EDTA-tillsats. Röret ska fyllas med minst 250 µL.

Hållbart 5 timmar i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

<1,2

Terapeutisk nivå vanligen 2-3.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vid antydan till koagel ("microclot") i provtagningsröret rekommenderas nytt prov.

Felaktig kapillär provtagningsteknik.

Direkta/nya orala antikoagulantia; (DOAKs/NOAKs) kan påverka PK-resultatet.

Metod

Turbidimetri

Ackrediterad

Ja

Sökord

PK, blödningsbenägenhet, DIC, ikterus, INR, K-vitaminantagonist, K-vitaminberoende-faktorer, K-vitaminbrist, koagulation, koagulationstid, lever, leverparenkymskada, Pk, PK-INR, protrombinkomplex, Waran, Waranbehandling, Warfarin, Warfarinbehandling, Protrombinkomplex