PSA fritt, Prostataspecifikt antigen fritt

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod PSA/) alt pappersremiss

Provtagning

PSA kvot beräknas genom att beräkna kvoten mellan fritt PSA och totalt PSA.

SERUM: Venblod i gelrör, art. nr. 12631 alternativt kapillärblod (mikrotainer med gel) art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras inom 3 timmar i 5 minuter 22°C vid 2400 x g. Hållbarhet: 1 dygn i kyla i rör med kork.

Avhällt serum: 1 månad i frys.

Prover som inte kommer hinna fram till Klinisk kemi i Sunderbyn inom 20 timmar efter provtagning måste hällas av och skickas frysta.

Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 24 timmar.

Svarsrutiner

  Dagligen. From 3/6 2019 analyseras fritt-PSA i serum och PSA-kvoten besvaras endast om den är beställd och S-PSA är 2-20 µg/ L. Om PSA är utanför detta intervall kommer inte analysen att utföras.  

Referensintervall/Beslutsgräns

PSA, kvot: inget angivet

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

HAMA-interferens kan förekomma.
Heterofila antikroppar kan interferera.
Ingen High-Dose-Hook-effekt påvisad upp till 2400 µg/L.

Metod

Kemiluminiscens, immunologisk (CMIA)

Ackrediterad

Ja

Sökord

PSA, BPH, fritt-PSA/, total-PSA, prostatacancer, prostatasjukdom, prostata-specifik-antigen-kvot, PSA-kvot, PSA/