Precipiterande antikroppar, S-

Analyserande laboratorium

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin
Karolinska Universitetslaboratoriet
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

precipiterande-antikropp, allergenspecifika-IgGantikroppar, allergisk-alveolit, alveolit