Neutrofila granulocyter B

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: blsn) alt pappersremiss.

Provtagning

Venblod i EDTA-rör, (art. nr. 12131) alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr 21850).

Två diffutstryk ska sändas med, om provet inte anländer till laboratoriet samma dag som provtagningsdagen. Diffutstryken ska märkas med LID-nummer och patientens initialer.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart: 24 timmar i rumstemperatur, 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Om differentiering av neutrofila ej kan göras med maskin, krävs manuell räkning; sådan utföres måndag – fredag dagtid. Möjlighet till akutanalys finns efter överenskommelse med lab.

Referensintervall/Beslutsgräns

 

  Neutrofila
>18 år 1,6-5,9x109/L.
12 - 18 år 1,5 - 7,5 ”
6 - 12 år 1,6 - 7,9 ”
2 - 6 år 1,5 - 8,3 ”
6 mån - 2 år 1,2 - 7,2 ”
2 - 6 mån 1,0 - 7,2 ”
1 – 2 mån 0,8 - 4,7 ”
15 – 30 d 1,2 - 5,5 ”
0 – 14 d 1,6 - 6,8 ”

Indikation

Beställningen B-Neutrofila med blodstatus är avsedd att användas för uppföljning av kända patienter under pågående läkemedelsbehandling där antalet neutrofila är av speciellt intresse medan eventuella avvikande leukocyter är ointressanta. Däremot ska inte beställningen användas för utredning av nya patienter eller som ”poly-mono” eftersom t.ex. eventuella blaster inte rapporteras.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Gammalt prov kan ge falskt för låga värden.

Metod

Flödescytometri alt. manuell räkning.

Ackrediterad

Ja

Sökord

blodstatus-neutrofila granulocyter, cytostatikabehandling, blsn