MCH Hemoglobinmassa, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: MCH) alt pappersremiss B-MCH ingår i B-Blodstatus (provkod: blst)

Provtagning

Venblod i EDTA-rör (lila propp, art. nr. 12131), alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats, art. nr. 21850).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart 24 timmar i rumstemperatur. 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

 >18 år

 27-33 pg

 12 - 18 år

 25-30 pg

 6 - 12 år

 25-30 pg

 2 - 6 år

 24-29 pg

 6 månader - 2 år

 23-28 pg

 2 -  6 månader

 24-30 pg

 1 - 2 månader

 28-33 pg

 15 - 30 d

 30-35 pg

 0 - 14 d

 31-36 pg

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Köldagglutininer kan ge falskt för höga resultat.
Lipemi kan ge falskt för höga resultat.
Höga proteinkoncentrationer (M-komponenter) kan ge falskt för höga resultat.

Metod

Beräknad: Hb / EPK

Ackrediterad

Ja

Sökord

MCH, hemoglobinmassa, anemi, hypokrom-anemi, hyperkrom-anemi, normokrom-anemi, blodstatus, Hb, hematologi, blst