Lymfocyter (covid-19)

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS, provkod lymfCO

Provtagning

Venblod i EDTA-rör, art. nr. 12131 alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA-tillsats) art. nr. 21850.

Blodstatus måste alltid beställas samtidigt.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart: 24 timmar i rumstemperatur, 48 timmar i kyla.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

I enstaka fall kan manuell bedömning behöva göras om instrumentet inte kan utföra analysen. Sådan manuell räkning utförs måndag – fredag dagtid.

Möjlighet till akutanalys finns efter överenskommelse med lab.

Referensintervall/Beslutsgräns

 

Lymfocyter

>18 år

1,1 – 3,5

12 - 18 år

1,0 - 3,3

6 - 12 år

1,0 – 4,3

2 - 6 år

1,1 – 5,8

6 mån - 2 år

1,5 – 8,1

2 -  6 mån

2,1 – 9,0

1 – 2 mån

2,3 – 9,1

15 – 30 d

2,1 – 8,4

0 – 14 d

1,8 – 8,0

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Gammalt prov.

Metod

Flödescytometri alt manuell räkning.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Lymfocyter, covid 19, covid-19, lymfCO