Leukocytkoncentration, Dv-LPK

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn: Dv-Celler (Ingår: LPK, poly, mono.)

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: DVcell) alt pappersremiss. Eosinofila fås på speciell begäran, ring laboratoriet.

Provtagning

10 mL rör utan tillsats, art. nr. 16580 eller rör med tillsats av EDTA, art. nr. 12131.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

Provhantering

Prov sänds omedelbart till kem lab och analyseras inom en timme

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

Dv-LPK <0,1 x 109/L

Indikation

Misstanke om peritonit vid peritonealdialys

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Gammalt prov ger lägre värden.

Metod

Flödescytometri alt manuell räkning

Ackrediterad

Nej

Sökord

leukocyt, LPK, peritoneal-dialys, peritonit-bakteriell, vita-blodkroppar, DVcell