Karbonat, total, S-, S-CO2 total

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix och Piteå.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: CO2) alt pappersremiss.

Provtagning

SERUM
Venblod i gelrör, art. nr. 12631, alternativt kapillärblod i mikrotainer med gel, art. nr. 13066, eller trombinrör, art. nr. 20507.
Tilläggsbeställning kan ej utföras.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
   Art.nr: 13066

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
2 dygn i kyla i rör med kork.
2 veckor i frys (avhällt serum).
Tilläggsbeställning kan ej utföras.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

22 - 29 mmol/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

PEP-karboxylas metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

Karbonat, acidos, alkalos, CO2, metabol-acidos, pH, syrabasbalans, totalkolsyra