Kalium, S, P, U, tU-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: K, UKT, UK) alt pappersremiss.

Provtagning

Serum
Venblod i gelrör (art. nr. 12631) eller trombinrör (art. nr 20507). Kapillärblod i mikrotainer med gel, art. nr. 13066, bör undvikas, se Interferens och Felkällor.

Urin
Då dygnsmängd samlas, skall patienten börja med att tömma blåsan t.ex. kl. 07.00.
Denna portion kastas bort. Därefter samlas all urin utan tillsats fram till kl. 07.00 påföljande dag, då blåsan tömmes sista gången och portion sparas.
10 mL av väl blandad dygnsmängd sätts i rör (art. nr. 28333) utan tillsats och förvaras i kyl.
Urinvolym och uppsamlingstid anges på beställningen.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, orange, 7/4 med trombin
   Art.nr: 20507

  • Vacutainerrör Beige Urin utan tillsats hemogard
   Art.nr: 28333

Provhantering

SERUM
Centrifugeras inom 2 tim i 5 min, 22°C vid 2400 x g.
Hållbarhet:
7 dygn i kyla i rör med kork.
1 år i frys (avhällt serum)
Tilläggsbeställning kan göras för venblod i gelrör inom 8 timmar

URIN
Centrifugeras i 5 min 22°C vid 500 x g.
Hållbarhet:
2 månader i kyla.
1 år i frys.

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

S-Kalium

Vuxna

3,6 - 4,6  mmol/L

1  – 17 år

3,7 - 4,8   ”

6 mån-1 år

4,1 - 5,1   ”

1-5 mån

3,5 - 5,6   ”

1-4 veckor

3,4 - 6,0   ”  

<7 dygn

3,2 - 5,5   ”

P-Kalium

Vuxna

3,5 – 4,4 mmol/L

tU-Kalium

Vuxna

30 - 90 mmol/dygn

Urinreferensområdet är kostberoende.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Prov som inte centrifugerats i tid (inom 2 timmar) ger falskt högt S-Kalium på grund av läckage från röda blodkroppar.

Vid trombocytemi blir S-Kalium falskt förhöjd i samband med koagulations-processen. Vid misstanke om detta ska Kalium analyseras i plasma (litium-heparinrör med gel).

Kapillär provtagning ger falskt förhöjt värde (0,4 mmol/L eller mer).

Observera att höga lipid- eller proteinnivåer kan ge falsk sänkning av elektrolytkoncentrationer vid indirekt jonselektiv mätning.

Metod

Jonselektiv elektrod, indirekt metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

kalium, acidos, alkalos, binjurebarkinsufficiens, chock, Conns-syndrom, Cushings-syndrom, diuretika, hyperaldosteronism, hyperkalemi, hypokalemi, njurinsufficiens, syrabasbalansrubbning, vätskebalansrubbning, K, UKT, UK