HbA1c, B- Hemoglobin A1c, B-

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: HbA1c) eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod i 5mL rör med tillsats av EDTA, art. nr. 12131 alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA tillsats, art. nr. 21850).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör EDTA K2, lila, 5/3ml
      Art.nr: 12131

    • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
      Art.nr: 21850

Provhantering

Hållbart: 8 timmar i rumstemperatur.
7 dagar i kyla.
Prover som fryses skall förvaras i -70 eller kallare

Svarsrutiner

Analyseras måndag-fredag dagtid

Referensintervall/Beslutsgräns

< 50 år: 27 – 42 mmol/mol.
≥ 50 år: 31 – 46 mmol/mol.

Gräns vid diagnostik ≥ 48 mmol/mol. Se vidare under Medicinsk bakgrund.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vid ökad hemoglobinomsättning, som vid hemolys eller blödning minskar HbA1c -värdet påtagligt och är inte tillförlitligt.

Blodtransfusioner kan påverka HbA1c-koncentrationen i patientprovet.

Heterozygota HbS, HbC-, HbE- och HbD-varianter påverkar inte HbA1c -värdet.

Vid homozygota Hb-varianter av ovanstående (t.ex. SS eller CC), finns inget HbA och då kan inte heller HbA1c bestämmas.

Nivåer > 5 % av HbF interfererar med analysen och ger falskt lägre värden av HbA1c. Orsaken är att total Hb blir högt men eftersom HbF ej glykeras så blir andelen glykerat Hb av total Hb falskt lågt.

Detta gäller aven patienter med känd hereditär persisterande fetalt hemoglobin.

Även patienter med beta-thalassemia minor kan ha HbF koncentrationer > 5 %.

Metod

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

Sökord

HbA1c, hemoglobinA1c, diabetes-mellitus, glykerat-hemoglobin, glukosylerat-hemoglobin, långtidssocker, metabol-kontroll