Fibrinogen, P-

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: fibgen) och/eller pappersremiss.

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör, art. nr. 15242.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör koagulation, ljusblå, 5/2,7ml med Na-citrat
      Art.nr: 15242

Provhantering

Centrifugeras i 5 minuter 22°C vid 2400 x g alt 2x 10 min vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 24 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Hållbarhet för överhälld plasma:
24 timmar i rumstemperatur och kyla.
1 månad i frys.

Svarsrutiner

Analyseras alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

2,0 - 4,5 g/L

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Heparin och lågmolekylärt heparin kan ge falskt låga resultat.
Kolloida lösningar, till exempel Voluven eller Volulyte kan ge falskt höga resultat.

Metod

Fotometri, trombininducerad

Ackrediterad

Ja

Sökord

Fibrinogen, akutfasprotein, DIC, elektrofores, hemostas, inflammation, koagulation, fibgen