Celler Csv-

Utförande laboratorium

Klin kem lab Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: SPcell) alt. pappersremiss

Provtagning

Minst 2 mL cerebrospinalvätska tappas i ett sterilt volymgraderat polypropenrör med gul skruvpropp (art. nr. 16580). Proverna skall sedan omedelbart föras till klin kem lab (inom 30 min). Csv-Celler analyseras ur samma rör som Csv-Protein.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt

Referensintervall/Beslutsgräns

Normalt är cerebrospinalvätska klar och färglös.

Erytrocyter                                         <300 x 10⁶/L

Leukocyter                                         <6  x 10⁶/L
Mononukleära                                     0 - 5 x 10⁶/L
Polynukleära                                        0 - 1 x 10⁶/L

Det kan normalt förekomma högre antal mononukleära leukocyter hos nyfödda och små barn.

 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Vid stickblödning kan erytrocyter och leukocyter förekomma. Gammalt prov (mer än 30 minuter) kan orsaka sönderfall av blodkropparna.

Metod

Hydrodynamisk fokusering (erytrocyter) och Flödescytometri (LPK).

Ackrediterad

Nej

Sökord

celler, celler-i-likvor, likvor-celler, meningit, meningoencefalit, spinalvätska, subrakoidalblödning, csv, cerebrospinalvätskan, SPcell