Anti-FXa LMWH

Utförande laboratorium

Klin kem lab, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod:aFXa) och/eller pappersremiss.  

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör, art. nr. 15242.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör koagulation, ljusblå, 5/2,7ml med Na-citrat
      Art.nr: 15242

Provhantering

Centrifugeras i 2 x 10 min 22oC vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 4 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.

Hållbarhet ej centrifugerat:
4 timmar

Hållbarhet för avhällda prover:
4 timmar i rumstemperatur
72 timmar i frys , -20˚C.
6 månader i frys. -70˚C.

Svarsrutiner

Analysen utförs måndag och torsdag.

 

Referensintervall/Beslutsgräns

Se FASS. 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Interferens av Rivaroxaban, Apixaban, Fondaparinux, Danaparoid Natrium och PF4 kan förekomma

Metod

Kromogent test.

Ackrediterad

Nej

Sökord

anti FXa, aFXa, LMH LMWH, lågmolekylärt heparin, antifaktor-Xa, fragmin, innohep