APTT, Tromboplastintid, partiell, aktiverad, P-APT-tid

Utförande laboratorium

Klin kem lab Sunderbyn, Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå

Remiss

Elektroniskt via VAS (provkod: APTT) eller pappersremiss.

 

Provtagning

Venblod eller artärblod i citratrör, art. nr. 15242.
Röret ska fyllas minst till markeringen.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör koagulation, ljusblå, 5/2,7ml med Na-citrat
      Art.nr: 15242

Provhantering

Centrifugeras inom 60 minuter i 5 minuter 22°C vid 2400 x g alt 2 x10 min vid 2000 x g (se nedan). Inför transport ska plasman pipetteras av. Lämna 1 cm plasma ovanför blodkropparna.

Hållbarhet:
4 timmar i rumstemperatur (centrifugerat och avhällt). 

Prov som inte ankommer till laboratoriet för analys inom 4 timmar ska skickas fryst och ska då centrifugeras i 2 x 10 min vid 2000 x g innan det pipetteras av och fryses. Märk röret så att det framgår att det är dubbelcentrifugerad citratplasma.  Hållbart: 2 veckor i -18ºC, 6 månader i -70ºC.


Svarsrutiner

Alla dagar dygnet runt.

Referensintervall/Beslutsgräns

25-32 sekunder.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Falskt förlängd koagulationstid:

  • heparinkontaminering
  • för lång tid mellan provtagning och analys
  • trombolysbehandling

Falskt för kort koagulationstid:

  • delvis koagulerat prov
  • Läkemedlet Hemlibra (emicizumab) påverkar analysen av APTT, upp till 6 mån efter sista dosen, och ger falsk för låga värden

Metod

Turbidimetri.

Ackrediterad

Ja

Sökord

APTT, APT, APT-tid, tromboplastintid