BAS-test

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn, Gällivare, Kiruna, Piteå och Kalix

Remiss

Se Remissbank

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 1 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA (art. nr. 36281)
(I undantagsfall kan en mängd på ca 2 cm i röret räcka vid BAS-test. Kontakta blodcentralen för rådgivning)
Kapillärprov: 2 rör, välfyllda (minst 500 µL) lila EDTA (art. nr. 21850)
 

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen ska vara underskriven!

OBS! Prover till Blodgruppering och BAS-test får EJ tas samtidigt. I akuta 
situationer kan undantag göras men då krävs ID-kontroll och underskrift av 
två personer.

Provtagningsmaterial

  • Rör microtainer MAP K2 EDTA kapillärprovrör 250-500ul
   Art.nr: 21850

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 7/6ml
   Art.nr: 36281

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Provet är hållbart 3 dygn, inklusive provtagningsdagen. Bör vara Blodcentralen tillhanda inom 24 timmar.

Svarsrutiner

Sunderbyn: Alla dagar dygnet runt. I normala fall lämnas svar inom 1 timme.
Gällivare: Utförs alla dagar mellan kl 07:00-22:00. Övrig tid på begäran. I normala fall lämnas svar inom 1 timme
Kiruna: Utförs alla dagar mellan kl. 07:00 – 22:00 (övriga tider skickas, vid behov, prov till Gällivare eller Sunderbyn)
Piteå: Utförs alla dagar mellan kl. 07:00 – 20:45 (övriga tider skickas, vid behov, prov till Sunderbyn)
Kalix: Utförs alla dagar mellan kl. 07:00 -17:00 (övriga tider skickas, vid behov, prov till Sunderbyn)

Svar finns att läsa i InterInfo (VAS)

Indikation

Inför transfusion av erytrocyter.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens sjukdom och medicinering
 • Tidigare transfusioner
 • Eventuell transplantation
 • Given RhD-profylax
 • Provets ålder. En försvagning av eventuella antikroppar kan ske vid långvarig provförvaring
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat
 • Utspädningseffekt vid provtagning ur infusionsinfart

Ackrediterad

Ja, Blodcentralen Sunderbyn

Sökord

BAS-test, Förenlighetsprövning