Antikroppsutredning

Utförande laboratorium

Blodcentralen Sunderbyn

Remiss

Blodgrupperingsremiss, se Remissbank.
Skriv ”utredningsprover” vid Övriga upplysningar på remissen.
OBS!
Fyll i uppgifter under avsnitt; ”DIAGNOS, FRÅGESTÄLLNING OCH/ELLER ÖVRIGA UPPLYSNINGAR”.

Provtagning

Provmaterial: Helblod
Venprov: 3 rör, vakutainer, 6 mL, lila EDTA.

Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29. ID-kontrollen ska vara underskriven!

Provrör ska markeras före provtagning med patient-ID, önskad analys samt provtagningstid.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör EDTA K2, lila, 7/6ml
   Art.nr: 36281

Provhantering

Prov förvaras i kyl före analys. Hållbart 5 dygn (inklusive provtagningsdag) i kyla men bör vara blodcentralen tillhanda inom 24 timmar.

Svarsrutiner

Sunderbyn:
Utförs dagtid (övrig tid, se Akut antikroppsutredning) Graviditetsimmuniseringar skickas till blodcentralen i Umeå för antikroppstitrering. Vid misstanke om multipla antikroppar, skickas utredning till blodcentralen i Umeå för verifiering. Papperssvar erhålls normalt inom 7 dagar.

Kalix, Piteå, Gällivare, Kiruna:
Prover skickas till blodcentralen Sunderbyn. Papperssvar erhålls normalt inom 7 dagar.

Akut antikroppsutredning:
Utförs i Sunderbyn dygnet runt, på begäran och endast i medicinskt akuta situationer. Preliminärt svar, tillräckligt för att lämna ut blodenheter, erhålls vanligen inom 12 timmar. Papperssvar erhålls inom 7 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej relevant

Indikation

Vid positiv erytrocytantikroppsscreen/BAS-test/MG-test
Graviditetsimmuniseringar

Interferens och felkällor

Orsaker till felaktigt svar på analysen:

 • Felaktigt angiven identitet
 • Patientens sjukdom och medicinering
 • Tidigare transfusioner
 • Eventuell transplantation
 • Given RhD profylax
 • Provets ålder. En försvagning av eventuella antikroppar kan ske vid långvarig provförvaring.
 • Hemolys av blodkroppar i provet
 • Att provet är dåligt blandat och därför delvis koagulerat.
 • Utspädningseffekt vid provtagning ur infusionsfart

Metod

Erytrocytantikroppidentifiering innebär att man med hjälp av olika blodgruppsserologiska tekniker försöker påvisa och identifiera antikroppar riktade mot erytrocytantigen. Detta för att kunna bedöma deras kliniska relevans vid transfusion eller graviditet.

Ackrediterad

Ja (Sunderbyn)

Sökord

Antikroppsutredning