Follikulit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissindikationer:

 • Vid oklar diagnos trots adekvat utredning.
 • Vid behandlingssvikt på insatt behandling efter adekvat utredning.
 • Vid svårare inflammatoriskt status, särskilt i hår- eller skäggbotten, som har eller kan tänkas ge resttillstånd så som ärrbildning i hud eller ärrbildande alopeci.

Om hälsotillståndet

Definition

Follikulit innebär en inflammation i hårfollikeln.

Förekomst

Vanligt förekommande.

Orsaker

Follikulit kan orsakas av infektioner, autoinflammatorisk sjukdom, läkemedel och traumatiserande faktorer samt en del andra tillstånd.

Infektioner

 • Bakteriell follikulit orsakas oftast av Staphylococcus aureus. Kan ge både ytliga och djupa follikuliter.
 • Gramnegativa bakterier är ovanliga som orsak men kan ses vid exempelvis långvarig lymecyklinbehandling av akne.
  • Pseudomonas – kan ge follikulit efter bad i dåligt klorerat vatten (spa-follikulit), en av de vanligare orsakerna till gramnegativa follikuliter.
 • Jästsvamp: malasseziafollikulit (äldre benämning pityrosporumfollikulit) orsakas av jästsvampar från den normala hudfloran.
 • Virus ovanliga som orsak men kan ses vid exempelvis herpes simplex och herpes zoster.

Läkemedel

 • Kortikosteroider, anabola steroider.
 • Litium.
 • Vissa typer av kemoterapi kan ge follikuliter som kan misstolkas som läkemedelsreaktion.

Mikrotrauma som kan öka risken för infekterad hårfollikel

 • Hårborttagning – vaxning, rakning.
 • Friktion – kläder.
 • Ocklusion – fet salva, förband.
 • Irritation – kemikalier.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för follikulit av infektiös orsak:

 • Diabetes.
 • Nedsatt immunförsvar.
 • Svettning, varmt och fuktigt klimat.

Utredning

Symtom

Rodnade hudförändringar med follikulär lokalisation som kan ge ömhet och klåda.

Anamnes

 • Sjukdomsförlopp.
 • Andra sjukdomar.
 • Aktuella läkemedel.
 • Traumatiserande faktorer som till exempel rakning.
 • Fler omgivningsfall, till exempel efter bad i samma bassäng/bubbelpool.

Status

Typiska fynd utifrån agens är:

 • Stafylokockfollikulit – pustler med omgivande rodnad, ofta i ansikte, på hals, i axiller, ljumskar eller på ben (efter rakning).
 • Malasseziafollikulit – akneliknande pustler (inga komedoner) på övre delen av bålen.
 • Pseudomonasfollikulit – ömmande papler och pustler, initialt på hud som varit täckt med badkläder, uppkommer 1–3 dagar efter bad.

Handläggning vid utredning

Klinisk bild är ofta tillräcklig för diagnos.

Provtagningar

 • Bakterie- och jästsvampodling kan övervägas vid diagnostisk osäkerhet.   
 • Odling inför peroral behandling med antibiotika eller antimykotika.
 • Vid misstanke om bakomliggande sjukdom – särskilt i svåra, terapiresistenta fall – kan blodprovstagning vara aktuell för att utesluta till exempel immunbrist och diabetes mellitus.
 • Vid negativ odling, behandlingssvikt eller vid pustler i hårbotten överväg hudbiopsi.

Differentialdiagnoser

Möjliga differentialdiagnoser är:

 • furunkel, karbunkel, abscess
 • akne
 • Hidradenitis suppurativa
 • rosacea
 • mollusker
 • impetigo
 • pustulär psoriasis
 • milaria.

Behandling

Handläggning vid behandling

Follikulit är oftast självläkande och i många fall räcker information och hygienråd. Vid fortsatta besvär kan följande provas:

 • Eliminera traumatiserande faktorer – särskilt rakning eller vaxning, gäller vid bakteriella follikuliter.
 • Eliminera riskfaktorer – optimera behandling i förekommande fall, till exempel vid diabetes.
 • Rekommendera egenvård – vid milda besvär.
 • Erbjud lokalbehandling – vid återkommande besvär eller utbredda förändringar.
 • Överväg peroral behandling – endast vid djupare inflammation, alltid efter odling.

Rekommenderade behandlingar

Stafylokockfollikulit

 • I första hand antiseptisk behandling som klorhexidinlösning 0,5–2 % eller annan topikal behandling som exempelvis fucidinsyra kräm eller salva.
 • Utbredd stafylokockfollikulit kan behandlas med peroral antibiotika flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar i vuxendos.

Malasseziafollikulit

Då malassezia tillhör hudens normalflora är recidiv vanliga och behandlingen kan behöva upprepas. Erbjud i första hand lokalbehandling:

 • kräm – mikonazolderivat
 • schampo – ketokonazol, selendisulfid
 • lösning – propylenglykol, 50 % i vatten, 1 x 2 i 2 veckor.

Utbredd malasseziafollikulit kan behandlas med peroral antimykotika:

 • itrakonazol 200 mg dagligen i 3 veckor eller
 • flukonazol 200 mg dagligen i 1–4 veckor.

Pseudomonasfollikulit

Infektionen läker normalt inom 10 dagar, varför antibiotika bör undvikas.

Komplikationer

Om infektionen blir djupare kan den övergå till furunkel, karbunkel eller abscess.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Hårsäcksinflammation, 1177

Relaterad information