Uppdaterad information för F-Hb

Laboratoriemedicin

Det nya testet för faeces Hb som nu är tillgängligt, Actim; har andra hållbarhetstider än tidigare test, On Site Rapid Test: Hållbart i rumstemp upp till 10 dagar (Onsite FOB) alternativt 7 dagar (Actim). I kylskåp (2–8°C) upp till 21 dagar (Onsite FOB) alternativt 7 dagar (Actim).

Produkt Nuvarande art nr (OnSite) Ersätts av art nr (Actim)
Provtagningskit, test för blod i faeces 16181 39321
Provtagningskärl med reagens, test för blod i faeces 14995 39336
Teststickor/testkassetter för blod i faeces 30349 39335

 

Provtagningsanvisningen för Hemoglobin, F- är uppdaterad sedan idag 2024-06-26.