Pennlock till förfyllda insulinpennor som utgår

Material

Dessa pennlock till förfyllda insulinpennor utgår, se artikelnummer nedan:
24348Timesulin för FlexPen
24349Timesulin för SoloStar
24350Timesulin för KwikPen
24351Timesulin för FlexTouch