Nyhetsbrev från Vårdhygien

Vårdhygien

Vi har ett nytt spännande 2024 framför oss i att arbeta smittförebyggande och kvalitetssäkert i verksamheterna.

Sedan Maj 2022 har Norrbottens kommuner och Region Norrbotten ett samverkansavtal gällande vårdhygienisk expertis. Vårdhygien finns till för er och stöttar er i arbetet som ska utföras.

Vårdhygiens sidor här på vårdgivarwebben hittar du den information du behöver i ditt arbete.

Vi ska ha tre omgångar med forumtillfällen för enhetschefer och hygienombud 2024 det blir i februari/mars, maj och september. Tillfällen för kunskapsinhämtning och aktuell information.

  • Forum för enhetschefer i kommunal vård och omsorg startar 27 februari, information och teamslänk finns på Vårdgivarwebben under fliken enhetschef på vårdhygiens sida.
  • Forum för Hygienombud i kommunal vård och omsorg startar 29 februari, information och teamslänk finns på Vårdgivarwebben under fliken hygienombud på vårdhygiens sida.

Socialstyrelsen har utökat sitt material till enhetschefer på sidan Stöd till chefer och huvudmän inom kommunen - Socialstyrelsen.se

Skrolla ned till rubriken Kunskapsstöd och utbildningar där finns utbildningen förhindra smitta och smittspridning för chefer och materialet stöd i arbetet med basala hygienrutinersamt annat bra material att använda i verksamheten.

Vi vill flagga för checklistan med reflektionsfrågor Minska risken för att smitta kommer in och sprids på äldreboenden (pdf) (socialstyrelsen.se) här finns ett utmärkt material att använda i verksamheten. Ta er tid och läs materialet och använd det som en hjälp att jobba med personalgruppen.

Hälsningar
Yvonne Samuelsson och Margareta Nilsson
Vårdhygien Region Norrbotten